HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringu esmastestina


HPV kodutesti tellimise võimalus on lõppenud.
Kui olete eelnevalt kodutesti tellinud, siis emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks palume saata proovi analüüsimisele hiljemalt 31. jaanuariks 2022.
Küsimuste korral palume võtta ühendust uuringu korraldajaga: hpvkodutest@tai.ee

Kомплект для теста на ВПЧ в домашних условиях заказать больше нельзя.
Если тест был заказан ранее, то для участия в скрининге на рак шейки матки просим вас отправить пробу на анализ не позднее чем 31 января 2022.
Для получения дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с организатором исследования: hpvkodutest@tai.ee

HPV self-sampling kit by order is no longer available.
If you have previously ordered a self-sampling kit, and to participate in cervical cancer screening program, please send the self-sample for analysis at the latest by January 31, 2022.
In case of any questions, please contact the study organizer via e-mail: hpvkodutest@tai.ee